Yritysilme ja brändi

Haluatko uskottavan ja kilpailijoista erottuvan ulkoasun yrityksellesi? Valitse meidät yhteistyökumppaniksesi suunnittelemaan yrityksesi ulkoasusta yhtenäinen kokonaisuus.

Uskottava yritysilme erottaa kilpailijoista​

Yritysilme on osa brändiä

Yritysilme ei ole pelkkä logo tai yksittäinen mainos, vaan se tarkoittaa yrityksen visuaalisen ilmeen kokonaisuutta. Yhtenäinen ja tarkkaan mietitty yritysilme luo yrityksestä tunnistettavan, uskottavan ja määrätietoisen kuvan, jonka avulla se erottuu paremmin kilpailijoista.

Yritysilmeen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon yrityksen toiminta ja strategia, tuotteet ja palvelut sekä erilaiset kohderyhmät. Yritysilmeellä on myös iso merkitys yrityksen brändille, joka tarvitsee uskottavan yritysilmeen lisäksi myös valtavan määrän laadukasta markkinointityötä.

Toteutamme yrityksellesi erottuvan yritysilmeen aina suunnittelusta toteutukseen tai voimme päivittää jo olemassa olevan yritysilmeen vastaamaan yrityksesi tarpeita.

Yhtenäinen yritysilme

Markkinoinnin tehtävä on lisätä yrityksen tunnettavuutta ja saada haluttu kohderyhmä kiinnostumaan yrityksen tuotteista ja palveluista. Yhtenäinen yritysilme kaikissa markkinointimateriaaleissa tekee yrityksestä tunnistettavan ja oikein toteutettuna ne herättävät potentiaalisen asiakkaan huomion.

Ennen markkinointimateriaalien suunnittelua tulee selvittää tavoiteltava kohderyhmä ja mitä kautta sen tavoittaa parhaiten. Oikeisiin markkinointikanaviin kohdistettu mainonta auttaa parantamaan tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä ja sitä kautta lisäämään myyntiä.

Toteutamme yrityksellesi yritysilmeen suunnittelun lisäksi yhtenäiset ja kiinnostusta herättävät markkinointimateriaalit printti- ja digimarkkinoinnin eri tarpeisiin.

Logo luo ensivaikutelman

Logo on tärkein ja näkyvin osa toimivaa yritysilmettä, joka luo myös ensivaikutelman yrityksestä ja sen toiminnasta. Logon suunnittelu on yleensä ensimmäinen asia, josta uuden yritysilmeen graafinen suunnittelu aloitetaan. Logo koostuu usein yrityksen nimestä ja liikemerkistä tai vain toisesta niistä.

Yksinkertainen ja selkeä logo on helposti tunnistettava ja se jää parhaiten ihmisten mieleen. Logo on merkittävässä roolissa myös yrityksen markkinoinnissa ja hyvin suunniteltuna se mukautuu helposti eri käyttökohteisiin.

Suunnittelemme yrityksellesi tyylikkään ja monikäyttöisen logon, joka kuvastaa parhaiten yrityksesi toimintaa ja arvoja. Toimitamme logosta aina paino- ja nettilaatuiset tiedostoversiot eri käyttötarkoituksia varten.

Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto toimii yrityksen visuaalisen ilmeen käsikirjana, jonka voi jakaa oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden käyttöön. Se sisältää yksityiskohtaiset ohjeet yritysilmeen käytöstä ja sen tehtävä on luoda edellytykset yhtenäiselle yritysilmeelle.

Yrityksen markkinointimateriaaleja tuottavat monesti eri toimijat, joten graafinen ohjeisto on hyödyllinen työkalu kaiken kokoisille yrityksille. Sen avulla pystytään varmistamaan, että tuotettavat materiaalit ovat mahdollisimman yhtenäiset toimijasta riippumatta.

Kasaamme yrityksesi visuaalisen ilmeen yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, jonka avulla yritysilmeen hallinnoiminen sekä uusien mainos- ja markkinointimateriaalien luominen on helpompaa.

Yritysilme ja brändi​ lyhyesti kerrottuna

Mistä palvelun sisältö koostuu

Suunnittelemme yrityksellesi tunnistettavan ja kilpailijoista erottuvan yritysilmeen nopeallakin aikataululla. Saat meiltä yrityksen ulkoasun mukaiset mainos -ja markkinointimateriaalit aina suunnittelusta toteutukseen.

Logon suunnittelu

Logo on yrityksen tärkein ja näkyvin tunnusmerkki, joka on yleensä ensimmäinen asia yritysilmeen suunnittelussa.

Graafiset elementit

Yrityksen ulkoasussa käytettävät graafiset elementit tehostavat visuaalista ilmettä ja tekevät siitä yksilöllisen näköisen.

Väri- ja kuvamaailma

Yrityksen ulkoasuun määritetyt päävärit ja kuvamaailma luo  mielikuvan yrityksen arvoista ja toiminnasta.

Typografia

Yrityksen viestinnässä käytettävät fonttivalinnat täydentävät yrityksen ulkoasua ja tukevat viestin perille menoa.

Graafinen ohjeisto

Kattava työkalu yrityksen käyttöön, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet ulkoasun ja graafisten elementtien käytöstä.

Mainosmateriaalit

Yritysilmeen mukaisesti toteutetut mainosmateriaalit muodostavat yrityksestä yhtenäisen ja tunnistettavan näköisen.