Yritysilme ja brändi Pudasjärvi

Logot ja yritysilmeet

Meiltä saat koko yritysilmeen kattavat mainos- ja markkinointimateriaalit aina suunnittelusta toteutukseen, kuten logot ja yritysilmeet, yrityksen kotisivut ja verkkokaupat sekä erilaiset printti- ja digimainonnan ratkaisut.

Uskottava yritysilme erottaa kilpailijoista​

Yritysilme on osa brändiä

Yritysilme ei ole pelkkä logo tai yksittäinen mainos, vaan se tarkoittaa yrityksen visuaalisen ilmeen kokonaisuutta. Yhtenäinen ja tarkkaan mietitty yritysilme luo yrityksestä tunnistettavan, uskottavan ja määrätietoisen kuvan, jonka avulla se erottuu paremmin kilpailijoista.

Yritysilmeen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon yrityksen toiminta ja strategia, tuotteet ja palvelut sekä erilaiset kohderyhmät. Yritysilmeellä on myös iso merkitys yrityksen brändille, joka tarvitsee uskottavan yritysilmeen lisäksi myös valtavan määrän laadukasta markkinointityötä.

Toteutamme tyylikkäät ja kilpailijoista erottuvat yritysilmeet Pudasjärven ja koko Suomen alueelle. Saat meiltä myös näyttävät mainos- ja markkinointimateriaalit aina suunnittelusta toteutukseen.

Yhtenäinen yritysilme on tärkeä

Markkinoinnin tehtävä on lisätä yrityksen tunnettavuutta ja saada haluttu kohderyhmä kiinnostumaan yrityksen tuotteista ja palveluista. Yhtenäinen yritysilme kaikissa markkinointimateriaaleissa tekee yrityksestä tunnistettavan ja oikein toteutettuna ne herättävät potentiaalisen asiakkaan huomion.

Ennen markkinointimateriaalien suunnittelua tulee selvittää tavoiteltava kohderyhmä ja mitä kautta sen tavoittaa parhaiten. Oikeisiin markkinointikanaviin kohdistettu mainonta auttaa parantamaan tuotteiden ja palveluiden näkyvyyttä ja sitä kautta lisäämään myyntiä.

Toteutamme yrityksellesi yhtenäiset ja erottuvat markkinointimateriaalit kaikkiin printti- ja digimarkkinoinnin tarpeisiin.

Logo luo ensivaikutelman yrityksestä

Logo on tärkein ja näkyvin osa toimivaa yritysilmettä, joka luo myös ensivaikutelman yrityksestä ja sen toiminnasta. Logon suunnittelu on yleensä ensimmäinen asia, josta uuden yritysilmeen graafinen suunnittelu aloitetaan. Logo koostuu usein yrityksen nimestä ja liikemerkistä tai vain toisesta niistä.

Yksinkertainen ja selkeä logo on helposti tunnistettava ja se jää parhaiten ihmisten mieleen. Logo on merkittävässä roolissa myös yrityksen markkinoinnissa ja hyvin suunniteltuna se mukautuu helposti eri käyttökohteisiin.

Suunnittelemme yrityksellesi tyylikkään ja monikäyttöisen logon, joka kuvastaa parhaiten yrityksesi toimintaa ja arvoja. Toimitamme logosta aina paino- ja nettilaatuiset tiedostoversiot eri käyttötarkoituksia varten.

Graafinen ohjeisto vahvistaa yritysilmeen käyttöä

Graafinen ohjeisto toimii yrityksen visuaalisen ilmeen käsikirjana, jonka voi jakaa oman henkilöstön lisäksi myös yhteistyökumppaneiden käyttöön. Se sisältää yksityiskohtaiset ohjeet yritysilmeen käytöstä ja sen tehtävä on luoda edellytykset yhtenäiselle yritysilmeelle.

Yrityksen markkinointimateriaaleja tuottavat monesti eri toimijat, joten graafinen ohjeisto on hyödyllinen työkalu kaiken kokoisille yrityksille. Sen avulla pystytään varmistamaan, että tuotettavat materiaalit ovat mahdollisimman yhtenäiset toimijasta riippumatta.

Kasaamme yrityksesi visuaalisen ilmeen yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi, jonka avulla yritysilmeen hallinnoiminen sekä uusien mainos- ja markkinointimateriaalien luominen on helpompaa.

Eli mitä kaikkea meiltä saikaan?

Logon suunnittelu

Yritysilmeen suunnittelu

Graafinen suunnittelu

Graafinen ohjeisto

Yrityksen brändikirja

Printtimainonta

Digimainonta

Esitteet

Flyerit

Tuotekuvastot

Asiakirjapohjat

Käyntikortit

Lehtimainokset

Tuote-etiketit

Teippausten suunnittelu

Tarrat ja tulosteet

Mainoskuvitukset

Sosiaalisen median mainokset

Sosiaalisen median markkinointi

Mainosmateriaalit

Markkinointimateriaalit

Typografia

Sekä paljon muuta

Yritysilme ja brändi Pudasjärvi

Mistä palvelun sisältö koostuu

Suunnittelemme yrityksellesi tunnistettavan ja kilpailijoista erottuvan yritysilmeen nopeallakin aikataululla. Saat meiltä myös yrityksen ulkoasun mukaiset nettisivut sekä mainos -ja markkinointimateriaalit Pudasjärvellä ja koko Suomen alueella.

01

Logon suunnittelu

Logo on yrityksen tärkein ja näkyvin tunnusmerkki, joka on yleensä ensimmäinen asia yritysilmeen suunnittelussa.

02

Graafiset elementit

Yrityksen ulkoasussa käytettävät graafiset elementit tehostavat visuaalista ilmettä ja tekevät siitä yksilöllisen näköisen.

03

Väri- ja kuvamaailma

Yrityksen ulkoasuun määritetyt päävärit ja kuvamaailma luo  mielikuvan yrityksen arvoista ja toiminnasta.

04

Typografia

Yrityksen viestinnässä käytettävät fonttivalinnat täydentävät yrityksen ulkoasua ja tukevat viestin perille menoa.

05

Graafinen ohjeisto

Kattava työkalu yrityksen käyttöön, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet ulkoasun ja graafisten elementtien käytöstä.

06

Yritysilmeen mukaisesti toteutetut mainosmateriaalit muodostavat yrityksestä yhtenäisen ja tunnistettavan näköisen.

Suoraa palautetta

Asiakkaiden kommentit