Tietosuoja- ja evästeseloste

Tietosuoja ja evästeet

Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen eli Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste.

Mainostoimisto Idealabra

Tietosuoja- ja evästeseloste

Rekisterinpitäjä
Mainostoimisto Idealabra
Tietotie 2, 90460 Oulunsalo
Y-tunnus: 2756702-3
posti@idealabra.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Ville Granqvist
Tietotie 2, 90460 Oulunsalo
040 159 2266
ville@idealabra.fi

Rekisterin nimi
Mainostoimisto Idealabra asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, yrityksen nimen, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot.

Rekisteri voi sisältää myös asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Näiden tietojen tallentamisesta rekisteriin asiakkaalle ilmoitetaan erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
– Nettisivuillamme oleva yhteydenottolomake, jonka henkilö itse täyttää.
– Henkilöltä itseltään esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse saadut tiedot.
– Sosiaalinen media (Facebook, Instagram ja LinkedIn), jonka kautta henkilö ottaa yhteyttä.
– Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut.

Täyttäessään nettisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan Mainostoimisto Idealabran asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjattavat tiedot.

Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisena ja allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten.

Nettisivumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten nettisivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole meidän hallinnassa, emmekä me vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

Evästeiden kerääminen
Nettisivuillamme käytetään evästeitä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.

Tietojen avulla parannetaan nettisivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita, jotka hyödyntävät evästeitä ovat Google AdWords ja Google Analytics.

Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste päivitetty 7.5.2018.