Graafinen suunnittelu

Printti- ja digimainonta

Tarvitsetko yrityksellesi selkeät ja tyylikkäät markkinointi- ja mainosmateriaalit? Valitse meidät yhteistyökumppaniksesi suunnittelemaan yrityksellesi näyttävät digi- ja printtimainonnan ratkaisut.

Erottuva ulkoasu lisää myyntiä

Graafinen suunnittelu luo ulkoasun

Graafinen suunnittelu on osa kuvallista viestintää, jolla voidaan luoda yrityksen ulkoasun lisäksi ilme myös yksittäisille mainosmateriaaleille. Graafisen suunnittelun päätavoite on saada katsojan huomio kiinnittymään yrityksen mainontaan ja ymmärtämään sen sisältö mahdollisimman hyvin.

Graafinen suunnittelu tähtää lähes aina kaupalliseen viestintään ja se voidaan jakaa karkeasti printti- ja digimainonnan osa-alueisiin. Mainosmateriaalit tulee suunnitella aina käytettävän markkinointikanavan ja tavoiteltavan kohderyhmän mukaisesti, jolloin ne tuottavat parhaimman mahdollisen lopputuloksen.

Toteutamme yrityksellesi näyttävät printti- ja digimainonnan mainosmateriaalit aina suunnittelusta toteutukseen.

Printtimainonta on tehokasta mainontaa

Printtimainonta on edelleen tärkeässä roolissa yrityksen markkinoinnissa, vaikka digimainonta onkin kasvattanut suosiotaan huomattavasti printtimainontaa enemmän. Printtimainonta mahdollistaa yrityksen markkinoinnin toteuttamisen tavoilla, mihin digimainonta ei pysty vielä tänäkään päivänä.

Printtimainontaan kuuluu kaikki painetut mainosmateriaalit, kuten käyntikortit, lehtimainokset ja julkisivuteippaukset. Printtimainonta tavoittaa tietyt kohderyhmät usein paljon tehokkaammin kuin digimainonta, mutta parhaassa tapauksessa printti- ja digimainonta tukevat sekä tehostavat toinen toistaan.

Suunnittelemme yksilölliset ja erottuvat painotuotteet yrityksesi tarpeiden ja kohderyhmän mukaisesti.

Digimainonta tuottaa nopeita tuloksia

Digimainonta on kaikkea sähköisissä kanavissa tapahtuvaa mainontaa, jonka merkittävimmät edut ovat mainosten tarkka kohdennus ja mitattavissa olevat tulokset. Oikein toteutetut digimainokset tuottavat yritykselle nopeita tuloksia varsin kustannustehokkaasti.

Digimainonta tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja yrityksen markkinointiin, kuten yrityksen kotisivut, sosiaalisen median mainokset ja erilaiset näyttömainokset. Huomiota herättävän sisällön tuottaminen sähköisiin kanaviin on ensisijaisen tärkeää, koska yhä useampi ihminen tekee ostopäätöksensä netissä.

Toteutamme laadukkaat nettisivut sekä huomiota herättävät digimainokset kaikkiin sähköisiin markkinointikanaviin.

Eli mitä kaikkea meiltä saikaan?

Logon suunnittelu

Yritysilmeen suunnittelu

Graafinen suunnittelu

Graafinen ohjeisto

Yrityksen brändikirja

Printtimainonta

Digimainonta

Esitteet

Flyerit

Tuotekuvastot

Asiakirjapohjat

Käyntikortit

Lehtimainokset

Tuote-etiketit

Teippausten suunnittelu

Tarrat ja tulosteet

Mainoskuvitukset

Sosiaalisen median mainokset

Sosiaalisen median markkinointi

Mainosmateriaalit

Markkinointimateriaalit

Typografia

Sekä paljon muuta

Graafinen suunnittelu

Mistä palvelun sisältö koostuu

Suunnittelemme yrityksesi ulkoasun ja kohderyhmän mukaiset printti- ja digimainonnan mainosmateriaalit nopeallakin aikataululla. Hoidamme tarvittaessa myös yhteistyön painotalon kanssa puolestasi.

01

Logotekstin yhteydessä voidaan käyttää erillistä liikemerkkiä ja slogania kuvaamaan tarkemmin yrityksen toimintaa.

02

Tarrat ja teippaukset

Mainosteippaukset sekä erilaiset tarrat ja opasteet ovat näkyvä keino saada yritys erottumaan paremmin kilpailijoista.

03

Printtimainonta

Yrityksen perinteiset mainosmateriaalit, kuten käyntikortti, lehtimainos ja tuote-esite ovat edelleen tärkeä osa mainontaa.

04

Digimainonta

Yrityksen kannattaa näkyä kotisivujen lisäksi myös muissa sähköisissä markkinointikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa.

05

Tapahtumamainonta

Yritysilmeen mukainen näkyvyys tapahtumissa edistää yrityksen tunnistettavuutta ja auttaa tavoittamaan kohdeyleisön.

06

Yrityksen näkyvyyttä voi parantaa sosiaalisen median kanavissa erottuvilla kansikuvilla ja videoilla sekä mainoskampanjoilla.

Asiakaspalautteet

Asiakkaiden kommentit