Graafinen suunnittelu

Haluatko parantaa yrityksesi näkyvyyttä erottuvalla mainonnalla? Valitse meidät yhteistyökumppaniksesi suunnittelemaan yrityksellesi näyttävämpää mainontaa.

Erottuva ulkoasu lisää myyntiä

Graafinen suunnittelu luo ulkoasun

Graafinen suunnittelu on osa kuvallista viestintää, jolla voidaan luoda yrityksen ulkoasun lisäksi ilme myös yksittäisille mainosmateriaaleille. Graafisen suunnittelun päätavoite on saada katsojan huomio kiinnittymään yrityksen mainontaan ja ymmärtämään sen sisältö mahdollisimman hyvin.

Graafinen suunnittelu tähtää lähes aina kaupalliseen viestintään ja se voidaan jakaa karkeasti printti- ja digimainonnan osa-alueisiin. Mainosmateriaalit tulee suunnitella aina käytettävän markkinointikanavan ja tavoiteltavan kohderyhmän mukaisesti, jolloin ne tuottavat parhaimman mahdollisen lopputuloksen.

Toteutamme yrityksellesi näyttävät printti- ja digimainonnan mainosmateriaalit aina suunnittelusta toteutukseen.

Tehokas printtimainonta

Printtimainonta on edelleen tärkeässä roolissa yrityksen markkinoinnissa, vaikka digimainonta on kasvattanut suosiotaan huomattavasti enemmän. Printtimainonta mahdollistaa yrityksen markkinoinnin toteuttamisen tavoilla, mihin digimainonta ei pysty vielä tänäkään päivänä.

Printtimainontaan kuuluu kaikki painetut mainosmateriaalit, kuten käyntikortit, lehtimainokset ja julkisivuteippaukset. Printtimainonta tavoittaa tietyt kohderyhmät usein paljon tehokkaammin kuin digimainonta, mutta parhaassa tapauksessa ne tukevat ja tehostavat toinen toistaan.

Suunnittelemme yrityksellesi yksilölliset ja erottuvat painotuotteet kaikille painokelpoisille pinnoille yrityksesi tarpeiden ja kohderyhmän mukaisesti.

Kasvava digimainonta

Digimainonta on kaikkea sähköisissä kanavissa tapahtuvaa mainontaa, jonka merkittävimmät edut ovat mainosten tarkka kohdennus ja mitattavissa olevat tulokset. Oikein toteutetut digimainokset tuottavat yritykselle nopeita tuloksia varsin kustannustehokkaasti.

Digimainonta tarjoaa paljon erilaisia vaihtoehtoja yrityksen markkinointiin, kuten yrityksen kotisivut, sosiaalisen median mainokset ja erilaiset näyttömainokset. Huomiota herättävän sisällön tuottaminen sähköisiin kanaviin on ensisijaisen tärkeää, koska yhä useampi ihminen tekee ostopäätöksensä netissä.

Suunnittelemme yrityksellesi huomiota herättävät digimainokset sähköisiin markkinointikanaviin yrityksesi tarpeiden ja kohderyhmän mukaisesti.

Graafinen suunnittelu lyhyesti kerrottuna

Mistä palvelun sisältö koostuu

Suunnittelemme yrityksesi ulkoasun ja kohderyhmän mukaiset printti- ja digimainonnan mainosmateriaalit nopeallakin aikataululla. Hoidamme tarvittaessa myös yhteistyön painotalon kanssa puolestasi.

Logo ja liikemerkki

Logotekstin yhteydessä voidaan käyttää erillistä liikemerkkiä ja slogania kuvaamaan tarkemmin yrityksen toimintaa.

Tarrat ja teippaukset

Mainosteippaukset sekä erilaiset tarrat ja opasteet ovat näkyvä keino saada yritys erottumaan paremmin kilpailijoista.

Printtimainonta

Yrityksen perinteiset mainosmateriaalit, kuten käyntikortti, lehtimainos ja tuote-esite ovat edelleen tärkeä osa mainontaa.

Digimainonta

Yrityksen kannattaa näkyä kotisivujen lisäksi myös muissa sähköisissä markkinointikanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa.

Tapahtumamainonta

Yritysilmeen mukainen näkyvyys tapahtumissa edistää yrityksen tunnistettavuutta ja auttaa tavoittamaan kohdeyleisön.

Sosiaalinen media

Yrityksen näkyvyyttä voi parantaa sosiaalisen median kanavissa erottuvilla kansikuvilla ja videoilla sekä mainoskampanjoilla.